Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka SŽDC M20/MP005 s účinností od 1.9.2016 č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (datový model pro geodetickou dokumentaci) uvedený v pokynu generálního ředitele č. 4/2016 č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22 ze dne 30.8.2016. (pro zavedení jednotných standardů v oblasti předávání digitální dokumentace a dat mezi Správou železnic, státní organizací a externími subjekty).
Ke stažení (na internetových stránkách Správy železnic, státní organizace v sekci Platné dokumenty a předpisy):


Kontakt: Ing. Karel Šimša tel.: +420 972 741 268, e-mail: karel.simsa@tudc.cz