Filtr:

Hledat v: | | | |
| | |
Další Informace:Pomocné soubory      Obecné zásady      Datový model Správy železnic

Zobrazení

Řazení

Počet záznamů

Záznamy:

0-20 z 47   | 1 | 2 | 3 | Následující >>
Fotografie DM Název Vrstva Značka Zakreslení. Priorita
Fotografie 60007 Průzkumná šachtice 48 Značka
C232
Zakreslení do mapy 2
Fotografie 60008 Trvale vystrojený vrt 48 Značka
C233
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 60009 Sonda vrtaná 48 Značka
C234
Zakreslení do mapy 2
Fotografie 60010 Sonda kopaná 48 Značka
C235
Zakreslení do mapy 2
60012 Popis vrtu, sondy 48
~
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 60015 Ústí štoly nebo úklonné jámy 48 Značka
C231
Zakreslení do mapy 2
Fotografie 60024 Šrafování sklonité terénní plochy 48 Značka
0
Zakreslení do mapy 1
60025 Relativní výšky sklonitých terénních ploch (text nemá atribut ani DB vazbu) 48
~
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 60029 Terénní hrana horní 49 Značka
0
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 60030 Terénní hrana spodní 49 Značka
0
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 60077 Obrys předmětů (měřený průmět s terénem) které mají symbol nebo popis uprostřed 49 Značka
Line1
1
60080 Hranice souvislého porostu 49 Značka
1
Zakreslení do mapy 1
60082 Bod terénu 49 Značka
C692
Zakreslení do mapy 1
60031 Výška 1.nadzem.podlaží nebo roviny 49 Značka
C256
2
60032 Výška vodorovné hrany 49 Značka
C257
2
60081 Popis obrysu předmětu, výška hrany či podlaží 49
~
1
Fotografie 60037 Zřídlo,pramen,přír.léčivý zdroj 50 Značka
C237
Zakreslení do mapy 2
60038 Popis zdroje 50
~
2
Fotografie 60039 Vodní tok,močál-hladina vody 50 Značka
Line1
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 60087 Popis vodního toku, vodní nádrže 50
~
Zakreslení do mapy 1
0-20 z 47   | 1 | 2 | 3 | Následující >>