Filtr:

Hledat v: | | | |
| | |
Další Informace:Pomocné soubory      Obecné zásady      Datový model Správy železnic

Zobrazení

Řazení

Počet záznamů

Záznamy:

0-20 z 225   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Následující >>
Fotografie DM Název Vrstva Značka Zakreslení. Priorita
Fotografie 10004 Osa staniční a traťové koleje normál. rozchodu 1 Značka
OsaK1
1
Fotografie 10016 Osa vlečkové koleje normál.rozchodu 1 Značka
Osa1
Zakreslení do mapy 1
10040 Osa úzkorozchodné koleje (760) 1 Značka
Osa4
2
Fotografie 10048 Kolejová splítka 1 Značka
Line1
Zakreslení do mapy 2
Fotografie 10054 Písková kolej 1 Značka
Line2
Zakreslení do mapy 2
10055 Délka pískové koleje 1
~
Zakreslení do mapy 2
10060 Popis koleje - Jde o popis (číslo) koleje 1
~
Zakreslení do mapy 1
10273 Popis koleje - užitečná délka, osová vzdálenost 1
~
Zakreslení do mapy 2
Fotografie 10390 Změna úsekové vlastnosti koleje (pražců i typu kolejnice) 1 Značka
C351
2
10391 Popis změny úsekové vlastnosti koleje (pražců i typu kolejnice) 1
~
2
Fotografie 10348 Výhybka - začátek jazyka 2 Značka
C321
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10078 Číslo výhybky, křižovatky 2
~
Zakreslení do mapy 1
10386 Typ (úplný, projekční popis) výhybky, křižovatky 2
~
Zakreslení do mapy 2
Fotografie 10392 Krajní bod výhybky (křižovatky) 2 Značka
C357
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10083 Kolejnicový mazník 3 Značka
C679
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10085 Snímač počítače náprav 3 Značka
C651
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10086 Čidlo, snímač, přepínač obecný, v koleji 3 Značka
C652
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10087 Magnetická značka, snímač čtecího zařízení 3 Značka
C653
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10315 Magnetické informační body (MIB) 3
Prejezd
Zakreslení do mapy 1
Fotografie 10104 Balíza nepřepínatelná (do 1,0m délky) 3 Značka
C085
Zakreslení do mapy 1
0-20 z 225   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Následující >>