(Česky) Fotokatalog objektů ŽDC

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fotokatalog geodetické dokumentace

Z důvodu dalšího využití dat z vyhotovené geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů pro projekt a jiných železničních mapových podkladů, byly definovány jednoznačné atributy digitálním mapovým datům, zhotovovaným pro potřeby SŽDC s.o . Tyto atributy jsou stanoveny kompletním datovým modelem, jenž je obsahem předpisu SŽDC M20/MP005 (dále jen DM M20/MP005) .

K tomu, aby zhotovitel správně rozlišil, o který prvek v DM M20/MP005 se v terénu jedná, a následně ho správně geodeticky zaměřil, slouží další navazující předpis SŽDC M20/MP006 Metodický pokyn - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (dále jen M20/MP006), jehož jedna část obsahuje i fotografie s příklady, jak zaměřované prvky v terénu vypadají. Pro tuto část předpisu se vžil název fotokatalog.

S narůstajícím množstvím položek ve fotokatalogu, z rostoucí potřeby rychlého vyhledávání v této databázi a možnosti použití přímo v terénu při práci, byla vytvořena webová podoba fotokatalogu. Má stejnou strukturu jako fotokatalog z M20/MP006, jeho hlavní předností je však možnost vyhledávat dle klíčových slov a volba zobrazení obsahu fotokatalogu dle požadavku uživatele.

Vzhledem k postupnému naplňování dat, nemusí použité barvy a textové fonty v obrázku „ zákres v mapě“ vždy odpovídat aktuálnímu platnému datovému modelu. Obrázky budou postupně aktualizovány. Vzhledem k obtížnosti zvýraznění místa měření je ve fotografii barevná tečka (šipka) pouze orientační. Místo měření je upřesněno textem v řádku "měřit v terénu".

Ovládání stránek je intuitivní, případné dotazy na ovládání aplikace můžete směřovat na karel.simsa@tudc.cz. Několik tipů na ovládání aplikace najdete v Popis aplikace.

V případě, že vlastníte fotografii nějakého předmětu, který v databázi svoji podobu nyní nemá, budeme rádi, když nám ji zašlete na adresu hrabcova@szdc.cz . Fotografii zařadíme a poskytneme ji tak i k použití i ostatním uživatelům. Jen tak se může fotogalerie stát časem kompletní a zároveň aktuální.

Vyhledávání podle kategoríí
Další informace
Popis priorit
 1. Nejčastěji používané prvky.
 2. Málo používané prvky.
 3. Prvky, jejichž použití při tvorbě nových dat není povoleno.
Vyhledávání podle textu
| | | | | | |
Popis aplikace
 • Vyhledávání na úvodní stránce vyhledává text ve všech kategoriích.
 • Vyhledávání uvnitř kategorie vyhledá text pouze v dané kategorii.
 • Pokud je zvolena v rámci kategorie přímo konkrétní vrstva, vyhledávání je omezeno jen na konkrétní vrstvu.
 • Zaškrtnutím tlačítka Včetně priority 3: se zobrazí i prvky, jejichž používání bylo zrušeno.
 • Volit můžete z několika typů zobrazení a několika způsobů řazení položek databáze. Výchozí řazení odpovídá předpisu M20/MP005.
 • V sekci "Další informace" naleznete obecné informace, které nejsou s jednotlivými prvky databáze nijak propojeny.
 • Při listování uvnitř záznamu, na předchozí a následující záznam, jsou položky řazeny tak, jak jsou pod sebou seřazeny v předpisu M20/MP005.
 • Záložka filtr slouží pro zadání hledání ve všech záložkách a zároveň se v ní zobrazují vyhledané výsledky z úvodní stránky.
 • Pokud se hledaný výraz vyskytuje na více listech, pak v seřazení vyhledaných položek v záložce filtr není na název listu brán zřetel. Záznamy jsou seřazeny pouze dle čísla řádku M20/MP005 v listu ( „napříč“ jednotlivými listy). Pořadí záznamů lze změnit pomocí přepínače Řazení – Vrstva.
 • Při zadání uvozovek na začátku a na konci hledaného výrazu bude vyhledán přesný výraz. Např. zadáním: „soup“ budou vyhledány prvky datového modelu, které obsahují slovo „souprava“, ale prvky DM která obsahují slovo „šoupátko“ budou přeskočeny. Mezi uvozovky a diakritické znaky je možno umístit mezeru, čímž se výběr omezí na slova přesně začínající, končící či celá slova.