Opravny výměnných dílů

Firmy certifikované podle přílohy č. 2 předpisu SŽDC, s. o. (ČD) T 115
FirmaPracovištěAuditplatnost
AK signal Brno, a. s.
opravna@aksignal.cz
info@aksignal.cz
Nádražní 156/12, 370 21 České Budějovice
Nosková Vilma, tel. 602 534 475
opravna-cb@aksignal.cz
KAE-0340/19 18.4.2022
Certifikátpdf
AK signal Brno, a. s.
info@aksignal.cz
opravna@aksignal.cz
Kulkova 944/26, 614 00 Brno - Maloměřice
Líkař Petr, tel. 724 005 352 nebo 545 233 486 kl. 440
Dílna, tel. 545 233 486 kl. 441
KAE-0180/18 14.6.2021
Certifikátpdf
DUO CZ, s. r. o. Na Olivě 467, 517 73 Opočno
Havel Ladislav, tel. 494 667 486
ladislav.havel@duocz.cz
KAE-1180/19 16.2.2022
Certifikátpdf
Jan Vinkler, s. r. o. žst. Česká Třebová, Semanínská ulice (budova č. 019)
Tel. 776 239 366 nebo 972 325 117
jv.fidas@tiscali.cz
KAE-0280/18 12.10.2021
Certifikátpdf
Monzas, spol. s r.o.
Blahoslavova 937/62
400 01 Ústí nad Labem
Nádražní 3113/3a, Praha 5 - Smíchov
Holenda Josef, tel. 606 283 077 nebo 972 246 273
josef.holenda@monzas.cz
KAE-1340/18 8.6.2021
Certifikátpdf
Obchodní společnost
SISTECH, s. r. o.

sistech@quick.cz
Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad Labem
Masopust Jaroslav, tel. 775 551 544 nebo 972 424 074
KAE-0570/18 4.11.2021
Certifikátpdf
Signal Mont s. r. o. Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec Králové
Rybka Antonín, tel. 602 116 035
rybka@signalmont.cz
KAE-0960/17 25.1.2020
Certifikátpdf
Signalservis, a.s.
Žirovnická 3146/2
106 17 Praha 10
info@signalservis.cz
Kydlinovská 1300/75, Hradec Králové
Volek Roman, mob. +420 727 857 681
ovd.hradeckralove@signalservis.cz
Moravská 924, Česká Třebová
Gilar Jiří, mob. +420 727 857 235
ovd.ceskatrebova@signalservis.cz
Nádražní 156/12, 370 01 České Budějovice
Nosková Vilma, mob. +420 602 534 574
ovd.cb@signalservis.cz
Kulkova 948/1, 614 00 Brno-Maloměřice
Líkař Petr, mob. +420 724 005 352
likar.petr@signalservis.cz
KAE-1531/20 14.6.2021
Certifikátpdf
VMI Silesia Mosev, s. r. o.
Pelclova 2500/5
702 00 Ostrava mosev@mosev.cz
Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava
Špálova 10, Ostrava
Volšanová Jaroslava, tel. 597 575 456
Mgr. Výtisk Adam, tel. 721 838 253
vytisk@vmisilesia.cz

Hodolanská 32, 772 00 Olomouc
Krylová Alena, tel. 607 273 326 nebo 972 741 639
olomouc@vmisilesia.cz
KAE-0470/18
KAE-1080/18
21.9.2021
Certifikátpdf
VÚDEPS Houška, s.r.o.
Houška Jiří
Kalendova 688
504 14 Hradec Králové
Kalendova 688/11, 504 14 Hradec Králové
Houška Jiří Tel. 603 260 566, 972 341 034
obchod@vudeps.cz
KAE-1480/19 19.6.2021
Certifikátpdf