Diagnostická jednotka DJ NDT

Diagnostická jednotka DJ NDT (DJ NDT) slouží k detekci zejména vnitřních defektoskopických vad kolejnic, kdy je nutné učinit příslušná opatření k zajištění bezpečného a plynulého provozu na železničních drahách, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace a dalších provozovaných drahách.

Diagnostická jednotka, složena ze tří vozidel – hnacího vozidla, měřícího a řídicího vozu, byla dodána firmou NDCon Logic, za spolupráce firem MAV KFV (Budapešť), Tvema (Moskva), PLR (Magdeburg) a CZ Loko(Česká Třebová). 

Hnací vůz (dále jen HV) – základem HV je původní čtyřnápravový motorový vůz řady 851, který je kompletně modernizován. Kabina strojvedoucího je konstruována pro práci 3 osob (strojvedoucí, pilota obsluha lokalizačního systému HOST). Na řídícím stanovišti je umístěno centrální ovládání vozidla s vícenásobným řízením a diagnostikou vozidla, včetně vlakového zabezpečovače a radiostanice sítě TRS a GSM-R. Je zde zabudován systém snímání obrazu tratě a jeho přenos do kabiny strojvedoucího a na stanoviště měřičů. 

Měřící vůz (dále jen MV) – rekonstrukce MV je provedena ze čtyřnápravového vozu PostW. Pod vozem je vytvořen prostor pro měřící zařízení – měřící podvozek. Vůz je rozdělen na měřící místnost a prostory pro pomocná zařízení – tj. elektrocentrálu, nádrže na technologickou vodu (8 x 1 000 litrů), sklad a dílnu. 

Řídící vůz (dále jen ŘV) – rekonstrukce je provedena čtyřnápravového vozu PostW – na čele vozu s ruční brzdou vzniklo řídící stanoviště strojvedoucího. Ve voze jsou tři jednolůžková kupé včetně sociálního zařízení s uzavřeným odpadním systémem, s jídelním koutem a konferenční místností. V zadní části vozu jsou nádrže s technologickou vodou (4 x 1 000 litrů).Měřící podvozek – speciální měřicí podvozek, umístěný na měřicím voze, je určen k umístění a vedení sond měřících systémů a zabezpečuje jejich používání ve správné a požadované poloze.

Základní technické údaje DJ NDT:

nejvyšší přepravní rychlost 110 km/h-1
rychlost soupravy při měření až 70 km/h-1
celková hmotnost soupravy 150,36 t
celková délka soupravy přes nárazníky 73,80 m
šířka vozidel 2,88 m
množství technologické voda na jednotce 12 000 l
plánovaný denní výkon měření cca 200 km
Měřící systémy

Ultrazvukový systém UT – se skládá ze dvou ližin, které jsou namontovány na měřícím podvozku. Na každé ližině je umístěno celkem 9 ultrazvukových sond pro každý kolejnicový pas. Sondy jsou prostřednictvím kabelů spojeny s ultrazvukovým defektoskopem.Poloha a natočení UT sond umožňuje kontrolu kolejnicových pásů nejen v ose kolejnic ale i v celé šířce hlavy kolejnice.

Systém vizuální kontroly VT – je bezkontaktní vysokorychlostní optický systém určený pro trvalý záznam snímku povrchu kolejnic z obou stran.Je tvořen čtyřmi řádkovými kamerami s osvětlením LED, které zajišťují dostatečné množství světla pro krátké expoziční doby. Systém umožňuje detekovat změny profilu či výšky kolejnice a rovněž i kolejnicové styky,svary a otvory pro spojkové šrouby. Je umístěn na běžném podvozku měřícího vozu.

Systém vířivých proudů ET – je určený pro zjišťování a detekování povrchových vad. Kontrolní systém je optimalizován pro detekci a vyhodnocení poškození hlav kolejnic. Ke kontrole pojížděných ploch kolejnic slouží vždy 4 snímače vířivých proudů na každé kolejnici.Hodnocení se provádí až do hloubky 2,7 mm. U Správy železnic, státní organizace, je využíván zejména pro vyhledávání a vyhodnocení vad 2221 Head Checking. Systém je uchycen k rámu měřícího podvozku a napojen na pneumatický systém vozu, který umožňuje jeho automatické zvedání a spouštění(např. ve výhybkách a výhybkových konstrukcích).