Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:
Typ:
Kilometráž:
Priorita:
Povinné údaje:
Měřit v terénu:
DM:
Kategorie výkresu:
Vrstva:
Značka:
Referenční bod staničení:
Poznámka:
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení: