Fotogrammetrický stroj

Fotogrammetrický stroj FS 3 tvoří upravený motorový vůz řady 810 a přívěsný vozík. Slouží k měření prostorové průchodnosti tratí a monitoringu objektů v evidenčním prostoru.

Technologie:

FS3 využívá fotogrammetrickou metodu v kombinaci s laserovými scannery, přičemž jako hlavní technologie je využívána metoda jednosnímkové digitální fotogrammetrie. Laserové scannery slouží ke kontinuálnímu dokumentování měřených úseků a k doplnění tvarově složitých, obtížně měřitelných nebo liniových objektů.

.

Měření:

Měření probíhá ve vlakových pauzách, u každé překážky je nutno zastavit. Postavení vozu pro měření je vozíkem vpřed ve směru jízdy.

.

Základní technické údaje:

Délka: 27,3 m
Hmotnost: 33 t
Rychlost: tažený vozík 50 km/h
sunutý vozík 30 km/h
samostatný mot. vůz:  80 km/h

.

.