Diagnostika rádiových systémů

CTD zajišťuje komplexní diagnostiku rádiových systémù železniční dopravní cesty více než 10 let. Pro tyto činnosti disponuje speciálním železničním měřicím vozem s příslušnou měřicí aparaturou pro měření kvality a signálové úrovnì všech rádiových systémù vzhledem k poloze na trati.
Zajišťuje předprojekční měření, měření během výstavby a po jejím dokončení (pro účely konečného ověření a převzetí díla) a pravidelnou periodickou diagnostiku všech analogových (pásmo 150 MHz, 450 MHz) a digitálních (GSM-R, GSM) rádiových systémů.
Provádí nezávislé vyhodnocení a zpracování výsledků měření.