SŽDC-TÚDC

Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC)
je organizační jednotkou Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.).
S celosíťovou působností zajišťuje technickou
diagnostiku a měření v celém spektru železniční
dopravní cesty a další technický servis
pro železniční infrastrukturu, a to ve všech
etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu.
 
SŽDC-TÚDC