Úsek tratí a budov

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Úsek tratí a budov

Úsek tratí a budov (ÚTAB) zajišťuje odborný servis a služby pro potřeby odvětví traťového hospodářství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a to s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku železničního svršku a spodku, mostních objektů, měření prostorové průchodnosti tratí, na kontrolu kvality materiálu a prací, na ověřování a zavádění nových technologií do provozu a další servisní činnosti (správa datových základen pasportních systémů, činnost Hlavního defektoskopického střediska, spolupráce na tvorbě norem, předpisů, atd.) pro potřeby generálního ředitelství a organizačních jednotek SŽDC.

V současné době jsou pro další zvyšování úrovně činnosti zaváděny do provozu nový laserový měřicí systém MMS pro měření a hodnocení parametrů prostorové průchodnosti tratí, nově pořízená malá měřicí drezína MMD.2 pro měření geometrických parametrů koleje dopravních staničních kolejí a měřicí vozík WPG NT pro diagnostiku vad kolejnic s využitím metody vířivých proudů. Provozně je již ověřována nová diagnostická jednotka pro nedestruktivní testování kolejnic DJ NDT a nový měřicí vůz prostorové průchodnosti tratí FS4, který nahradí stávající systém FS3 a zajistí měření a hodnocení parametrů prostorové průchodnosti tratí na síti SŽDC. Nadále jsou ve spolupráci s odbornými útvary GŘ SŽDC rozvíjeny činnosti v oblasti diagnostiky, systému kvality, pasportních úloh a expertních systémů.

Služby ÚTAB:

Ověřování kvality

Diagnostické prostředky:

MVŽSv Měřicí vůz pro železniční svršek
MD Měřicí drezína
MMD.1 Malá měřicí drezína
Malý měřící sytém MMS
Zkušební systém WPG NT
DJ NDT Diagnostická jednotka nedestruktivních technologií
MMD.2 Malá měřicí drezína