Zkušební laboratoř

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Součástí Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) je Zkušební laboratoř TÚDC (ZL TÚDC), která dne 25. června 2013 získala akreditaci na první zkoušku (viz níže). Zkušební laboratoř TÚDC má zavedený, udržovaný systém managementu dle ČSN EN ISO/IEC 17 025, který neustále zlepšuje.

V současné době je zkušební laboratoř registrována pod č. 1641 jako držitel osvědčení o akreditaci (osvědčení) vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17 025.


Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1641 nabízí:

  • Zkoušku měření kvalitativních parametrů elektrické energie dle ČSN EN 61000-4-30 ed2., mimo čl. 5.10, na střídavé napájecí síti 50 Hz.

Kontakt : Ing. Jiří Hajzl, tel.: 972 228 748, e-mail: jiri.hajzl@tudc.cz