Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty): TÚDC, Úsek automatizační a telekomunikační techniky mimo jiných činností zajišťuje i správu železničního telekomunikačního majetku SŽDC s.o.. Za účelem ochrany telekomunikačního vedení a zařízení před realizací vnějších investic vydává tyto Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty).

Všeobecné podmínky >>
Aktualizováno k 10. 6. 2016


Kontakt: Ing. Stanislav Cinádr, tel.: 972 544 621, e-mail: stanislav.cinadr@tudc.cz