Metrologie

Specializované středisko metrologie

Činnost pracovníků tohoto specializovaného střediska je zaměřena na provádění kalibrací běžných komerčně vyráběných měřících přístrojů a speciálních drážních měřících přístrojů a měřidel. Středisko zabezpečuje řízení metrologie v odvětví železniční dopravy. Ve svých laboratořích zajišťuje výkonnou metrologii prostřednictvím kalibračních laboratoří v oborech elektrických veličin (napětí, proud, odpor), frekvence, času, délkových veličin,tlaku,síly a teploty.

Adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty

Specializované středisko metrologie
Riegrovo náměstí 914
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Kontakty:
Ing. Mirko Mareček, tel.: 972 341 220, 724 940 523, e-mail: mirko.marecek@tudc.cz
Iva Zdechovanová, tel.: 972 341 479, 724 583 215, e-mail: iva.zdechovanova@tudc.cz