Pomoc při řízení rizik

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pomoc při řízení rizik u změn, které podléhají posouzení bezpečnosti podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013

Pro nezávislé posouzení bezpečnosti podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 jsou vyžadovány dokumenty, které identifikují veškerá známá nebezpečí a navrhují způsob jejich usměrnění.

TÚDC nabízí navrhovatelům změn služby, které souvisejí s procesy řízení rizik.

Nabízená technická pomoc je určena organizačním jednotkám SŽDC, které jsou v roli navrhovatelů změn, tj. stavebním správám, oblastním ředitelstvím a dalším správcům infrastrukturálních systémů a externím právnickým osobám, např. dodavatelům staveb a projekčním organizacím.

Výstupem této technické pomoci jsou dokumenty, které:

  • identifikují známá nebezpečí
  • stanovují kritéria pro individuální a společenské riziko pro proces řízení rizik
    (včetně technických systémů RAC-TS)
  • zdůvodňují rozhodnutí o významnosti nebo nevýznamnosti navrhované změny
  • popisují a dokumentují proces řízení rizik podle metod stanovených normou ČSN EN 50126
  • popisují a navrhují způsob usměrnění rizik uznávanými metodami Komise EU, které jsou vyžadovány Subjekty pro posuzování bezpečnosti

 


Kontakt: Ing. Dalibor Sojka, tel.: 972 626 260, e-mail: dalibor.sojka@tudc.cz