Ověřování způsobilosti zhotovitelů technologií prací

Ověřování způsobilosti zhotovitelů technologií prací

Kontroly strojů:

  • Posuzování způsobilosti zhotovitelů pro práce ASP přesnou metodou (seznam vydaných osvědčení)
  • Provádění pravidelných kontrol zapisovacích zařízení strojů ASP
  • Schvalování záznamových zařízení traťových strojů a jejich pravidelná kontrola
  • Posuzování technologických parametrů nových strojů pro práce na železničním svršku za účelem povolení jejich využití na tratích ve správě SŽDC (seznam vydaných osvědčení)

Ověřování a zavádění a nových technologií:

  • Zkoušení a zavádění nových technologií v oblasti železničního svršku, zakládání zkušebních úseků
  • Provozní ověřování nových technologií pro železniční stavby externím zhotovitelům prací

Zkoušky a vydávání osvědčení:

  • Ověřování způsobilosti zhotovitelů a vydávání osvědčení na broušení pojížděných součástí výhybek pro interní a externí zhotovitele (seznam vydaných osvědčení)
  • Ověřování způsobilosti zhotovitelů a vydávání osvědčení k částečné demontáži a zpětné montáži čelisťových závěrů VZ 200 (seznam vydaných osvědčení)

Kontakt: Ing. Vladimír Vinkler tel.: +420 972 741 040, e-mail: vladimir.vinkler@tudc.cz