Ověřování způsobilosti dodavatelů

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ověřování způsobilosti dodavatelů

Posuzování a ověřování způsobilosti dodavatelů SŽDC s.o. pro vyjmenované oblasti s prověřováním kvality prací, služeb a výrobků s využitím nástrojů a technik souboru norem ISO 9000 formou externích a interních auditů.

Ověřování způsobilosti opraven výměnných dílů zabezpečovacích zařízení

  • externí opravny výměnných dílů zabezpečovací techniky (do 31.12.2012)
  • interní opravárenská a diagnostická pracoviště
  • opravárenská pracoviště ČD, a. s.

Ověřování způsobilosti dodavatelů v oblasti třídící techniky

  • spádovištní zařízení,

Ověřování způsobilosti dodavatelů v oblasti speciálních železničních vozidel

  • údržba, opravy, modernizace, výroba
  • subdodávky

Ověřování způsobilosti kalibračních pracovišť SŽDC a externích dodavatelů

  • posuzování v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025

Kontakt: Ing Vlach Josef, tel.: 972 646 431, e-mail: josef.vlach@tudc.cz