Průvodce expozicí

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Stručný průvodce po expozici v Hradci Králové

Venkovní část expozice je dobře viditelná z vlaku jedoucího na trati Hradec Králové – Týniště nad Orlicí. Představuje kolekci mechanických a světelných návěstidel, předvěsti, zvonkovou návěst, přejezdová zabezpečovací i další venkovní zařízení. Unikátem je zádržná a zajišťovací brzda ze seřaďovacího nádraží spádového typu. Vnitřní prostory zaujímají 8 místností. Ve foyer jsou památky dokumentující historii expozice ve Vidnavě. Vitríny a několik unikátních exponátů (např. originál koše z “košového návěstidla”) v koridoru připomínají počátky návěstění a vznik a vývoj sdělovací a zabezpečovací techniky. První ze sálů je zařízen jako dopravní kancelář nácestné stanice z počátku 20. století s původním typickým vybavením: návěstní kozlík, ústřední zámek, telefonní přístroje, telegrafní souprava, kyvadlové hodiny, stůl výpravčího se stojánkem s razítky, kalamářem, návěstní a jiné pomůcky. Kopie obrázku císaře Franze Josefa a několik dalších rekvizit dokreslují dobovou atmosféru. Je to jediná místnost, která je ohrazena a kde se nelze mezi exponáty pohybovat. V ostatních sálech je možno se exponátů dotýkat, řada z nich je funkčních, funkční jsou i některé modelové sestavy demonstrující princip např. stavění jízdní cesty – a návštěvníci si mohou vše sami vlastnoručně vyzkoušet. Sál 3 ukazuje exponáty z období vývoje společných konstrukčních prvků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Představuje nejrůznější akustické a optické prvky sloužící k návěstění i dorozumívání a předávání příkazů na trati, od těch nejednodušších (praporců, trubek a zvonců) až po prvky potřebné pro zařízení a přístroje elektrické. K vidění jsou např. induktory, zvonkové návěsti, žárovky, čočky, sada elektronek, kabelové závěry a model části nadzemního vedení v “životní velikosti”. Sál 4 je věnován vývoji prvků zabezpečovací techniky. Najdeme zde výměnové zámky, hradlová relé, hradlové závěry, kolejová relé, elektromagnetická relé různých druhů a typů. K simulaci funkce hradlových závěrů a kolejového obvodu slouží modelové sestavy. Dominantou expozice lze nazvat sál 5. V prostorné hale jsou vystaveny originály mechanických, elektromechanických a elektrodynamických staničních zabezpečovacích zařízení, unikátem je např. distanční návěstidlo. Pozornost jistě vzbudí ústřední stavědlo SA 12, stavědlový přístroj vzor 5007, 3414 nebo EINHEIT, nechybí ani klíčový (bubnový) přístroj s hradlovou skříní. Elektromotorické přestavníky výhybek zabezpečovací část uzavírají. Sály 6 a 7 jsou věnovány sdělovací technice a jejímu vývoji. Rozsáhlá je sbírka účastnických telefonních přístrojů (ke klenotům patří např. polní telefon návěstního mistra) a selektorových telefonních zařízení. Nechybí ani telegrafní přístroje, dálnopisné stroje, rozhlasová, hodinová a informační zařízení. Impozantní je soubor různých měřicích přístrojů a speciálních měřicích souprav. Sál 7 dává nahlédnout na typizované stojany automatických drážních telefonních ústředen – třídičové ÚSTD 5/41 pro 100 poboček (s manuálním pracovištěm, zařízením pro opravu pojistek ap.) a hledačové ÚSHD 2/10. V sále je zastoupeno i zařízení telefonie nosnými proudy německým a 2 italskými typy. Sál 8 slouží pro audiovizuální projekci a pro aktuální expozice ČD a současných výrobců železničních sdělovacích, automatizačních a zabezpečovacích zařízení. Variabilní výbava sálu umožňuje jeho využití i pro pořádaní odborných seminářů a přednášek. Většina vystavených exponátů byla ve skutečném železničním provozu a dokazují um techniků své doby. Součástí expozice je i bohatá sbírka služebních předpisů, vzorových listů, firemní dokumentace a odborných publikací.