Historie

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Historie muzejní expozice Hradec Králové

Stálá muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky (tak zněl oficiální název) ve Vidnavě byla zřízena rozkazem náčelníka Střední dráhy č. j. 334/88-14 ze dne 28. června 1988 na základě výnosu FMDS “Zřízení muzejní expozice SZT”, č. j. 11 721/88-O14 ze dne 20. června 1988, slavnostně otevřena 2. listopadu 1988 a veřejnosti byla zpřístupněna 17. května 1989.   Možnost umístění expozice v půvabné historické  výpravní  budově železniční stanice,   okolní nádherná příroda, dostatek místa pro depozitář i poměrně nízké finanční náklady potřebné pro úpravu výstavních prostor – to byly tehdy důvody, které rozhodly o zřízení muzea právě v historickém městečku Vidnava, jen kousek od polských hranic ve výběžku severně od lázeňského města Jeseník. S postupujícím časem však byly stále silněji pociťovány nevýhody odlehlosti lokality – špatná dostupnost pro návštěvníky, prakticky mizivé možnosti dalšího využití expozice – studium dokumentů, pořádání naučných akcí, odborných seminářů, možnost častých opakovaných návštěv např. i pro studijní účely atp.

Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Divize dopravní cesty Českých drah, která se stala v dubnu 1997 provozovatelem expozice, zaměřila své úsilí na získání nových, z hlediska dostupnosti vhodnějších prostor. Při oslavě 10. výročí založení vidnavské expozice v listopadu 1998 byl záměr  přestěhovat muzeum oficiálně přednesen a zároveň byly vyzvány ke spolupráci firmy i další instituce svou působností spojené s oborem železniční sdělovací a zabezpečovací techniky. Rozhodla společná nabídka čtyř firem – AŽD Praha s. r. o., AK signal a.s., Starmon s. r. o. a Signal Mont s. r. o. – poskytnout pro expozici část prostor v areálu firmy Signal Mont s. r. o. (bývalých Sdělovacích a zabezpečovacích dílnách) v Hradci Králové, které byly pro tento účel stavebně upraveny, mj. byl vybudován i bezbariérový přístup. Umístění muzejní expozice v Hradci Králové podpořili i představitelé města.

K 1.7.2008 byla Muzejní expozice spolu s Technickou ústřednou dopravní cesty převedena z ČD a.s. na SŽDC, s.o.