Průvodce expozicí

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Stručný průvodce po expozici v Děčíně

Vstupní místností do muzea je bývalá akumulátorovna, kde byly umístěny akumulátory možné nabíjet a které byly zdrojem energie pro činnost zabezpečovacího zařízení. Elektrický proud ze sítě přicházel do rozvaděče ( rozvodné desky ) a přes usměrňovače se dobíjely akumulátory. Z akumulátorů se napájelo elektrodynamické zabezpečovací zařízení stejnosměrným proudem o napětí 136 V pro přestavné obvody ( motory přestavníků ) a 34 V a pro kontrolní a dohledací obvody. Při výpadku elektrického proudu zabezpečovací zařízení stavědla bylo v činnosti 48 hodin pouze na proud z akumulátorů. V přízemí se dále nachází dílna, kde se prováděly běžné opravy některých částí zařízení. Na chodbě v přízemí jsou železniční mapy ( 1 x protektorát Böhmen und Mähren, a 1 x žel. Mapa ČSR z roku 1947 ). Na schodišti pak obrazová galerie významných osobností, které se podíleli na rozvoji železnice. V prvním poschodí se nachází místnost muzejní sdělovací techniky ( telefony, rozhlasové ústředny, telekomunikační rozvody k přepojovači telefonních linek, zapojovač Tesla DZ61a pod). Další potom je místnost se zařízením tzv. jádrem celého systému, kde se pomocí os, přestavných tyčí s elektrickými spínači uváděly do činnosti motory přestavníků výhybek a návěstidel. V další místnosti zabezpečovacího zařízení se nachází muzejní exponáty jako přestavník, závorník , hradlový induktor, hradlový závěr, fungující rtuťový kmitač a časový spínač. Současně je zde umístěno ukázkově funkční jednořadé elektrodynamické stavědlo z železniční stanice Včelná a část elektrodynamického stavědlového přístroje z Ústí nad Labem Sever. Ve druhém poschodí je umístěno unikátní čtyřřadé elektrodynamické zabezpečovací zařízení částečně ukázkově funkční. Lze zde realizovat postavení vlakové cesty s ukázkou funkce elektromotorického přestavníku původního registru mechanických závislostí jednotlivých řadičů k přestavování výměn, výkolejek, seřaďovacích a vjezdových návěstidel. Jako muzejní exponát je instalováno původní mechanické návěstidlo, které je ukázkově funkční s možností přestavovat do polohy ,,Volno“ a ,, Vjezd odbočkou“ s kolejovým obvodem . K vidění je i protistřepinový úkryt s možností se vyzkoušet tehdejší prostředky ochrany jednotlivce ( helmy a masky ). Místnost obsluhy je vybavená dopravní dokumentací, předpisy, listem grafikonu, staničním řádem a podobně pro funkci výpravčího, signalisty a operátora. S jejich činností je návštěvník podrobně seznámen průvodcem. V místnosti bývalé šatny jsou historické mapy železniční stanice, historické návěstní pomůcky, hodnostní označení na uniformách zaměstnanců a fotodokumentace od zahájení provozu v roce 1851.