Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Nadmořská výška vrstevnic
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:
Priorita:2
Povinné údaje:
Měřit v terénu:
DM:60022
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:~
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:Vrstevnice se obvykle v ÚŽM nevyskytují.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
Zakreslení