Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Název dolu, popis
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:
DM:60005
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:~
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:Tento text se připojuje pouze k DM 60002 a 60004.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení