Zaváděcí listy SZT

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Registr zaváděcích listů a ostatních dokumentů v digitalizované formě na CD-ROM

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty – Úsek automatizační a telekomunikační techniky zpracoval a realizoval projekt vydání všech zaváděcích listů zabezpečovací, automatizační a sdělovací techniky na kompaktním disku CD-ROM.

Zaváděcí list je dokument informující o schválení nových zařízení, přístrojů, typových zapojení, metod pomůcek a přípravků pro provoz na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, k níž právo hospodařit vykonává SŽDC, s.o..

Platnost zaváděcích listů je trvalá! (Ukončení výroby nebo zastarání není důvodem k zrušení ZL.)
ZL se ruší jen mimořádně při nepředpokládaných problémech v provozu.
Změna ZL informuje o novém nebo jiném využití ZL, podstatných změnách parametrů nových sérií výrobků, dokumentaci apod.

Dokumenty doplněné vyhledávacím programem jsou od 1. 11. 2001 k dispozici na CD-ROM.


Obsah CD-ROM (stav je průběžně aktualizován):

ZL Sdělovací a zabezpečovací technika Od roku 1968
ZL Metrologie  
ZL Systém zvyšování kvality ISO 9000  
TP Seznam technických podmínek Od roku 1956
ZTP Seznam základních technických požadavků  
Kalibrace  
Ostatní dokumenty ve vztahu k ověřovacím provozům  
Různé výnosy  
Předpisy a změny

Distribuci zajišťuje:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, Úsek automatizační a telekomunikační techniky,
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9.

Správce ústředního registru:
Ing. Dana Faitová,  tel. +420 972 524 317,+420 724 574 511, e-mail dana.faitova@tudc.cz

CD je možné objednat na výše zmíněné adrese. V objednávce musí být uveden název firmy a koncový uživatel.


Ceník dokumentů pro mimodrážní subjekty (smluvní ceny bez DPH – platnost od 1. 1. 2003)
Mimodrážní subjekty (dodavatelské, spolupracující a ostatní firmy a společnosti)
Písemné dokumenty (jednotlivé ZL)
Základní sazba za vyhledání dokumentu 100 Kč
Doplňková sazba za každou stránku 10 Kč
Dokumenty zaslané elektronickou poštou (jednotlivé ZL)
Základní sazba za vyhledání dokumentu 100 Kč
Doplňková sazba za každou stránku 5 Kč
CD-ROM – síťová verze
Digitalizované dokumenty na CD-ROM s vyhledáváním 10 000 Kč
Aktualizace CD-ROM o data běžného roku (e-mailem) 200 Kč
Aktualizace CD-ROM o data nového ročníku (nové CD-ROM) 600 Kč