Soubory fotokatalogu ŽDC

Pomocné soubory geodetické dokumentace

Soubory:
  • Vzdalenosti bodu osy koleje - tabulka maximální vzdálenosti sousedních měřených bodů v oblouku osy koleje v závislosti na poloměru oblouku při vzepětí 8 cm.
  • Urcene zkratky ve vykrese - seznam zkratek vycházející z TNŽ 01 3412, doplněný o nové předměty měření. Kromě těchto zkratek se ve výkrese DGN nesmí použít jiná zkratka. (Popis celými slovy není omezen.)
  • Zpusob zamereni netypicky upevnenych navestidel - obecně platná pravidla pro zaměření netypicky upevněných návěstidel - na kolejnici, na zdi, pod zastřešením, v troleji…
  • Rozbor komplikovanych utvaru - rozbor měření a zákresu některých složitějších útvarů (výhybky, výkolejky, ASDEKu, slunečního kolektoru,…)
  • Rozbor mereni kabelu a kab_objektu - obecně platná pravidla pro měření volně ložených kabelů a kabelů v ochranném prvku. Ukázky řešení zaměření souběhu ochranných prvků. Kabelové objekty – markery, rezervy, šachty, skříně, kiosky... Tento soubor je důležitý hlavně pro DSPS.
  • Rozliseni_kabelove objekty - některé nadzemní kab.objekty. Tento soubor je určen hlavně pro mapování.
  • Rozliseni_ostatni objekty - ukázky řešení některých méně častých objektů (odvětrání, světlík, ukázky různých typů izolovaného styku...)
  • Priklady kombinaci rychlostniku - některé příklady kombinací rychlostníků a předvěstníků.
  • Obvykle se nemeri - podchyceny některé předměty měření, u kterých se váhá - např.klec (do 2 m) pro kab.skříně, diagnostika mostu, ohrádka u přestavníku, rozhraní varovných/vodících pásů, zpevnění na styku kolejnic v délce do 5 m…
  • Kuriozitky - některé zajímavé objekty na železnici, např.zachytávací koš, parkovací místo pro MUV, dopravník podcházející pod tratí…