MV GPR Měřící vůz pro diagnostiku tělesa železničního spodku s využitím georadarové metody

MV GPR slouží pro nedestruktivní měření pražcového podloží.

MV GPR

Georadarová metoda umožňuje určit:

  • kontiunální průběh pláně tělesa železničního spodku
  • kontiunální průběh zemní pláně
  • kontiunální tloušťku konstrukčních vrstev
  • kontiunální tloušťku podkladních vrstev
  • problémová místa v tělese železničního spodku
  • vhodná místa pro umístění sond geotechnických zkoušek
  • deformace vrstev v tělese železničního spodku
  • železobetonové objekty, dutiny a jiné objekty v tělese železničního spodku

.

Základní technické údaje měřícího vozu:

Namontované antény 400 MHz pod MV NDT GPR
antény 400 MHz

Rychlost měření 0 až 160 km.h
Hmotnost 39 t
Délka přes nárazníky 24 500 mm
Maximální výška 4 050 mm
Nejmenší poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí 150 m

.

Intepretovaný radarogram