O Nás

Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.). S celosíťovou působností zajišťuje technickou diagnostiku a měření v celém spektru železniční dopravní cesty a další technický servis pro železniční infrastrukturu, a to ve všech etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu. Významnou činností je i zajišťování správy železničního telekomunikačního majetku.